Tuesday, November 17, 2009

"Държавен архив" - Варна в сградата на ул. ”Калоян” 5 ,
помещава от 1959 до 1997 г.

No comments:

Post a Comment