Monday, November 16, 2009

Първият безалкохолен бюфет при моста, 1926г.


No comments:

Post a Comment