Monday, November 16, 2009

Морското Казино

През 1926 г било положено началото на летните музикални тържества, които впоследствие прераснали в международни. В духа на европейската мода започнали да се провеждат плажни конкурси, нептунови тържества, карнавали и други желани от летовниците забавления. През 1930 г. на мястото на общинския бюфет в морската градина бил построен летен ресторант (дн. Морско казино).

- Морско Казино, ~ 1931 г. -


No comments:

Post a Comment