Sunday, November 15, 2009


Варна в периода, когато се е казвал град Сталин,
морските бани, 1952г.

No comments:

Post a Comment