Sunday, December 6, 2009

Покритото с лед варненско крайбрежие и Крайцера Надежда скован в лед.
Екипажът му стъпил на леда.
1904 г.

No comments:

Post a Comment