Friday, December 18, 2009

из Морската градина

из Морската градина,
островчето при лодките,
декември 2009 г.
из Морската градина,
декември 2009 г.

No comments:

Post a Comment